NEWS & INSIGHTS

Slik utvider du Virksomheten din med B2B-Salg i Norden

María Viéitez
SUMMARY

Å ekspandere til det nordiske markedet er avgjørende for høyteknologiske B2B-bedrifter, og en effektiv strategi er avgjørende for å sikre avkastning.

Utvid i Norden

B2B-selskaper som ønsker å gå inn i et nytt marked må være forberedt på å møte mange utfordringer. Å trenge seg inn i et nytt land eller en ny region, levere et vellykket verdiforslag til et nytt publikum og tilpasse seg nye kjøpsholdninger, er potensielt skremmende for selskaper. En av de strørste utfordringene er imidlertid å etablere en personlig kontakt med nye prospekter og kunder .

I dag er det nordiske markedet et sentralt mål for mange B2B-bedrifter, spesielt for de som driver med høyteknologi. Nordiske selskaper er kjent for sin pålitelighet til teknologi, innovasjon og digitale løsninger. I tillegg, har denne regionen vist seg å være et flott økosystem for etablering og vekst av start-ups og scale-ups.

Dette forklarer hvorfor et stort antall unicorn-selskaper er basert i Skandinavia.

HVA ER SÆREGENHETENE VED DET NORDISKE B2B-MARKEDET?

De nordiske landene har en liten befolkning (Norge, Finland, Sverige og Danmark utgjør til sammen ca. 27 millioner mennesker) med en veldig tydelig internasjonal orientering. De skandinaviske landene utøver og får stor gjensidig innflytelse på hverandre, og ofte fungerer de som en enhet. Imidlertid opprettholder og utvider denne perifere regionen av Europa også sine forbindelser med omverdenen.

De nordiske landene har blitt en stormakt takket være deres raske utvikling i moderne tid. Det er derfor vi støtter den nordiske kulturen og metodene, så mye at vi har utviklet vår egen merkevare -en "skandinavisk" eller "nordisk modell" preget av friskhet, nøkternhet og en verdsettelse og respekt for det felles beste.

Dessuten snakkes ikke norsk, finsk, svensk og dansk av mange, og derfor har vi utviklet gode og sterke engelskkunnskaper. Nettopp av disse grunnene bør det nordiske B2B-markedet være et fokus for enhver bedrift som ønsker å ekspandere og vokse.

ET MARKED I UTVIKLING MED ET STORT ANTALL TEKNOLOGISKE START-UPS

Den skandinaviske regionen opplever sin gullalder. Mange venturekapitalister har rettet oppmerksomheten mot nordiske start-ups og scale-ups fordide er kjent for å ha en god track-record med vellykkede teknologiselskaper som har holdt seg stabile og til og med vokst under resesjonen.

Dette gjør nordiske selskaper svært tilgjengelige for kapital, noe som gir dem mulighet til å utvikle effektive forretningsmodeller som umiddelbart kan demonstrere troverdigheten deres . Ved å utføre en effektiv markedstilgangsstrategi vil det dermed sikre en rask positiv avkastning. Men hva er en god go-to-market-strategi?

1. IDENTIFISER KUNDENS PROFIL

Selv om de nordiske landene noen ganger fungerer som en helhet, er det klare forskjeller mellom svensker, dansker, nordmenn og finner. Når det gjelder B2B-salg, er det avgjørende at man lærer å håndtere dem for å lande på en gjensidig avgjørelse som tilfresstiller begge parter.

Les mer om hvordan det danske og svenske markedet skiller seg i våre andre blogger.

2. JOBB MED Å ETABLERE EN PERSONLIG TILKNYTNING

Selv om folk fra Skandinavia er dyktige i engelsk, setter de ifølge forretningsutviklingsrepresentantene våres pris på å inngå avtaler på sitt eget språk . Å ansette et team med deres morsmål vil tillate deg å bygge tettere og sterkere relasjoner med kundene.

Desto tettere kundene føler seg til leverandøren - i dette tilfellet BDR - desto bedre blir forståelsen for hverandre og jo nærmere vil de være å ta den riktige avgjørelsen.

3. UNDERSØK OG BRUK INNSAMLET DATA

En datadrevet tilnærming balansert med riktig mengde tillit er det som fungerer best med nordiske kunder. For å oppnå dette er det fornuftig å ha et team med lang erfaring fra det nordiske markedet, både med B2B-salg og research. Igjen, det å ha et team med samme morsmål som kundene kan utgjøre en sentral forskjell.

4. FINN DET RETTE ØYEBLIKKET FOR Å TILNÆRME DEG KUNDEN

Selv om det er relativt enkelt å nå ut til nordiske kunder på telefon, er det viktig å finne den rette tilnærmingen. Fra erfaringene våre på VAEKST, kan vi konkludere med at hvis du investerer litt tid og arbeid i å finne det rette tidspunktet for å henvende deg til kunden, har du gjort halvparten av jobben, ogdet vil avspeiles av tallene dine.

Personlige forbindelser er viktig for skandinaviske kunder, så du vil ikke bruke for mye tid på å nå ut til bedrifter. På den andre siden må du bruke mer tid på å pleie relasjonene dine.

5. GÅ RETT PÅ SAK

Myten er sann: folk fra de nordiske landene er direkte . Sørg derfor for at du fra start gjør det klart og tydelig hvorfor du henvender deg til dem. Gå rett på sak og ikke kast bort tid på uviktige saker.

HVA VI GJØR PÅ VAEKST

Det skandinaviske markedet er et svært attraktivt alternativ for selskaper som ønsker å ekspandere globalt. Hos VAEKTS er vi et team bestående av skandinaviske forretningsutviklere med internasjonal erfaring og omfattende kunnskap om det nordiske B2B-markedet . Vi hjelper selskaper å nå sine salgsmål og bygge en forutsigbar kundepipeline gjennom personlige utgående salgskampanjer.

Våre BDR-er samler inn innsikt og perspektiver på hvordan det er å jobbe med kunder i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Hvis du har som mål å ekspandere i Norden, høres kanskje et samarbeid med oss bra ut for deg. Det er i hvert fall musikk i våre ører.

Ser du etter en lokal partner i Norden?

La oss snakke.

Article by
María Viéitez

More insights

Arbeid med oss

AKSELERER B2B VEKSTEN DIN

La oss komme i gang
Corinne Cotteverte - Virtual sales meeting and demo facilitaion that directly drives revenue
Valdemar Gyldendal - Business development manager
+40
40+ selskaper stoler på oss