Udvid til norden

NORDIsk MARKEd 
EksPANSjON

Vi hjelper deg med din ekspansjon til de nordiske markedene. Gjennom vår omfattende kunnskap om det nordiske markedet og våre morsmålstalende forretningsutviklere kan vi sikre deg en kostnadseffektiv salgstilnærming i Norden.

Corinne Cotteverte - Virtual sales meeting and demo facilitaion that directly drives revenue
Valdemar Gyldendal - Business development manager
+50
50+ nordiske forretningsutviklere.
+40 selskaper stoler på os
NE - LogoVenzo - LogoCapturi - Logo

Suksesshistorier

Vis alle
HVORFOR VI KAN HJELPE DEG MEDDIN MARKEDSEKSPANSJON

Vår EksPERTISE

NORDIsk marked kunnskap
Med over 20.000 interaksjoner med beslutningstakere i Norden har vi opparbeidet oss omfattende kunnskap om de nordiske markedene.
Nordiske forretningsutviklere
Mer enn 50 dansk-, svensk-, norsk- og finsktalende forretningsutviklere med dansk, svensk, norsk og finsk som morsmål er klare til å ta produktet eller tjenesten din til Norden.
Kostnadseffektivt salg
Med omfattende kunnskap og data om det nordiske markedet kan vi utforme en strategi som viser seg å gi raske resultater.
Nordisk markedsekspansjon

Vår metode

Vaekst - less talking, more listening
1. WORKSHOP
Vi legger til rette for en workshop der vi definerer strategi for segmentering, målretting, og posisjonering gjennom vårt VAEKST-rammeverk, skaper salgsinnhold, gir tilgang til playbooks og leads, og integrerer systemer for en rask start.
2. KampanjeSPRINT
Gjennom en datadrevet og smidig tilnærming, gjennomfører vi månedlige kampanjesprinter designet for å skape en rask feedback loop som brukes til å optimalisere konverteringsfrekvensen.
3. Rapportering
Vi gir umiddelbart tilgang til all data og tilrettelegger statusmøter hver andre uke og hver måned, hvor hver sprint evalueres og markedsrapporter brukes til å sette nye mål og milepæler.
Valdemar Gyldendal - Business development manager

Inspirasjonsmøte med VALDEMAR

Han vil gå gjennom hvordan VAEKST kan muliggjøre din vekst, enten det vil være gjennom salgsutførelse eller en kombinasjon av tjenestene.

Videre vil Valdemar gå gjennom din strategi, gi deg handlingsbar innsikt og svare på eventuelle spørsmål du har angående våre tjenester.
Fordeler

NORDIsk MARKEd 
EksPANSjON

Vi gjennomfører din nordiske markedsekspansjon ved hjelp av en personlig tilpasset salgsstrategi for å sikre at du når ditt vekstpotensial på rekordtid.
Kristoffer Henriksen - scaling B2B sales in Denmark, Sweden, Norway and Finland
Fordel #1

Det NORDIske 
Markedet kunnskap

Med inngående kunnskap om det nordiske markedet, mer enn 30.000 interaksjoner og mer enn 2.000 møter med nordiske beslutningstakere kan vi tilby en personlig og effektiv nordisk markedsstrategi som er skreddersydd for dine behov.

Proprietære data

Data samlet inn fra mer enn 30.000 interaksjoner med nordiske beslutningstakere.

Nordiske markedseksperter

Naviger i det komplekse nordiske markedet med vår inngående ekspertise og få en personlig tilpasset strategi for markedsinntreden.
Fordel #2

Morsmål Forretningsutviklere

Bærekraftig B2B-salg i Norden bygger på et godt førsteinntrykk og tillit. Dra nytte av våre morsmålstalende forretningsutviklere for å etablere autentiske kontakter og sikre en bærekraftig salgsdrevet vekst.

Innfødte forretningsutviklere

Over 50 interne danske, svenske, norske og finske forretningsutviklere.

Nordiske merkevareambassadører

Gjennom onboarding og workshops kvalitetssikrer vi dine B2B-merkevareambassadører.
Cut through the digital noice
Playbooks - Guides to B2B Growth
Fordel #3

Kostnadseffektivt SALg

Maksimer ditt B2B-salgspotensial ved å utnytte de kostnadseffektive fordelene ved å outsource forretningsutviklingen. Dra nytte av vår ekspertise for å øke veksten i Norden og oppnå ROI raskt.

Skalere raskt og effektivt

Skaler opp eller ned uten å gjøre endringer i teamet eller driften, og fokuser på kjernekompetansen.

Spara kostnader

Reduser kostnader og risiko forbundet med å ansette og lære opp et internt salgsteam.
Arbeid med oss

AKSELERER B2B VEKSTEN DIN

La oss komme i gang
Corinne Cotteverte - Virtual sales meeting and demo facilitaion that directly drives revenue
Valdemar Gyldendal - Business development manager
+40
40+ selskaper stoler på oss