CASE

KUNNSKAPSDELINGSPLATTFORM

Thor Ravn Møller
CMO
September 12, 2023
SUMMARY

VAEKST sikret den første private kunden for en dansk teknologi start-up ved å etablere en forutsigbar pipeline av SQL-er.

38
SQL-er
4
Salg
Først
Privat kunde

INDUSTRIVARER OG LEDERE AV BI

Teknologistartupen tilbyr en kunnskapsdelingsplattform som samler inn og visualiserer forretningskritisk data i datakataloger og flytdiagrammer for bedre analyse og rapportering. Med bare to offentlige kunder ønsket startupen å gå inn i privat sektor fordi dataoverholdelse var et voksende problem for mange selskaper. Uten erfaring innen B2B-salg inngikk startupen et samarbeid med VAEKST for å sikre en optimalisert og forutsigbar salgspipeline.

DATADREVNE PROSESSER

VAEKST leverte et Inside Sales-team for å hjelpe til med segmenteringen av markedet, generere salgskvalifiserte leads, koordinere kvalifiserte salgsmøter, utvikle markedsrapporter og pleie salgs-pipelinen. I utgangspunktet var strategien å være sektoragnostisk og rette seg mot store bedrifter med mer enn 200 ansatte. Data viste raskt at de største selskapene innen industrivarer og tjenester, biovitenskap og logistikk hadde de største udekkede behovene på grunn av viktigheten av å ha en datadrevet tilnærming og den enorme mengden data. Mens det opprinnelige målet var CTOer, viste det seg at Head of BI's var mer tilbøyelig til å kjøpe og hadde mer kunnskap rundt emnet.


FØRSTE PRIVATKUNDER

Startupen mottok 26 kvalifiserte salgsmøter med noen av Danmarks største selskaper og har allerede stengt én lisens og laget tre POC. Innsikt fra VAEKST forbedret startupens salgspipeline ved å fokusere markedsføringsinnsatsen på færre bransjer for mer relevant annonsering. VAEKST fortsetter å støtte startupen gjennom Sales-as-a-Service .

Thor Ravn Møller
CMO
September 12, 2023

MORE CASES

Arbeid med oss

AKSELERER B2B VEKSTEN DIN

La oss komme i gang
Corinne Cotteverte - Virtual sales meeting and demo facilitaion that directly drives revenue
Valdemar Gyldendal - Business development manager
+40
40+ selskaper stoler på oss