CASE

CAD-Programvare

Thor Ravn Møller
CMO
September 12, 2023
SUMMARY

VAEKST bistår en fransk leverandør av CAD-programvare med markedsundersøkelser og leadkvalifisering av potensielle kunder i 5 land.

600
Timer
5
Land
Markeds
Research

BEHOLDE NØKKELKUNDER

Et ledende firma i CAD-programvareindustrien ønsket å forstå hvor godt de møtte kundenes behov i Norden. Kapasiteten til interne salgsressurser var imidlertid begrenset til eksisterende prosjekter, og firmaet trengte en ekstern partner som kunne gjennomføre en kontobasert markedsføringskampanje med gjennomgående høy kvalitet. Kampanjen skulle kvalifisere hvilke av firmaets eksisterende kunder som hadde høy sannsynlighet for å forlenge kontrakten – og enda viktigere, hvem som vurderte å bytte leverandør.

FORBEDRE MERKEKJENNSKAP, SERVICE OG GENERERING AV LEADS

VAEKST gjennomførte outbound salgskampanjer i Sverige, Norge, Nederland, Storbritannia og Belgia for å intervjue firmaets eksisterende kunder om fordelene og problemene de opplevde med programvaren. VAEKST var i stand til å fastslå hvilke kunder som var i ferd med å avslutte eller forlenge kontrakten. Videre ble det generert innsikt om kundenes meninger om programvaren - hva som fungerte bra og hva som kunne forbedres.

Strategien ble utformet med den hensikt å forbedre merkekjennskapen til firmaet og øke en kvalifisert generasjon av leads. Den strategiske kampanjen ble spesifisert til hvert av de involverte markedene. Innsikten ble delt med firmaet slik at de kunne forstå deres unike salgsargumenter og tilpasse en kampanje som ville gjøre dem i stand til å forlenge kontrakter med sine eksisterende kunder.

OPPSKALERING I NORD-EUROPA

Som et resultat opplevde selskapet en betydelig økning i forretningsmulighetene i sine målrettede markeder. Med +600 timer med markedsundersøkelser og kvalifisering av potensielle kunder, var firmaet i stand til å beholde kunder gjennom en kvalifisert generering av leads, og som et resultat hjelper VAEKST nå firmaet med å beholde kunder i seks land over hele Nord-Europa.


Thor Ravn Møller
CMO
September 12, 2023

MORE CASES

Arbeid med oss

AKSELERER B2B VEKSTEN DIN

La oss komme i gang
Corinne Cotteverte - Virtual sales meeting and demo facilitaion that directly drives revenue
Valdemar Gyldendal - Business development manager
+40
40+ selskaper stoler på oss